ERGO Welcome

Zdravotní pojištění cizinců

Sjednat online
 

TOP pojišťovna

pro cizince

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova

Platnost v Schengenu

bez příplatku

Popis produktu

Produkt Welcome je cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky a pro výjezdy do Schengenského prostoru.  Slouží zároveň jako doklad o pojištění při pobytu  do 90 dnů  podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění.

Předmětem pojištění jsou náklady  pro případ nutné a neodkladné péče, které vznikly v rámci lékařského ošetření.
Předmětem pojištění WELCOME jsou rovněž prokazatelné náklady, které vznikly v rámci léčebných výloh, v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zdravotní pojištění cizinců Vám nabízíme ve spolupráci s ERGO pojišťovnou, a.s.  

Výhody produktu

 • limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Přehled tarifů

Welcome Standard

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Plus

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Tarify Welcome - nutná a neodkladná péče Standard Plus  
Celkový limit na pojistnou událost 60 000 EUR 80 000 EUR  
Lékařský převoz 60 000 EUR 80 000 EUR  
Repatriace tělesných ostatků 60 000 EUR 80 000 EUR  
Zubní ošetření - úraz 6 000 Kč 6 000 Kč  
Ostatní stomatologie - 6 000 Kč  
Ambulantně předepsané léky - {check}  
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky - {check}  
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod - -*  
Asistenční služby {check}** {check}  
Preventivní péče, očkování - -  
Dispenzární péče - -  

*) neplatí pro případ akutního ohrožení života
**) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč