ERGO Welcome

Zdravotní pojištění cizinců

Sjednat online
 

TOP pojišťovna

pro cizince

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova

Platnost v Schengenu

bez příplatku

Popis produktu

Produkt Welcome je určen pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky. Je v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a bezproblémově uznávaný odborem azylové a migrační politiky (dřive cizineckou policií).

Zdravotní pojištění cizinců Vám nabízíme ve spolupráci s ERGO pojišťovnou, a.s.  

Výhody produktu

 • limit plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služby
 • platnost v celém Schengenu bez příplatku
 • speciální tarif pro těhotné ženy a novorozence
 • sleva pro studenty za bezeškodní průběh
 • rychlé online sjednání

Přehled tarifů

Welcome Baby

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu je určeno za účelem pojištění těhotenství a novorozence do 1 měsíce věku

Welcome Komplex

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu musí uzavřít cizinec, který žádá o prodloužení víza na území ČR nebo žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pro pobyt nad 90 dnů

Welcome Plus

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Standard

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Dítě+

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu umožňuje čerpat preventivní péči vč. povinných očkování pro děti ve věku 0-5 let ve shodném rozsahu s veřejným zdravotním pojištěním
Tarif Welcome Baby Komplex Plus Standard Dítě+
Komplexní zdravotní pojištění {check} {check} - - {check}
Celkový limit na pojistnou událost 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
Lékařský převoz 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
Zubní ošetření - úraz 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
Ostatní stomatologie 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč - 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky {check} {check} {check} - {check}
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky {check} {check} {check} - {check}
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod {check} {check}* -** - -
Péče o novorozence 300 000 Kč - - - -
Asistenční služby {check} {check} {check} {check}*** {check}
Preventivní péče, očkování {check}**** {check}**** - - {check}*****
Dispenzární péče {check} {check} - - {check}

* ) na těhotenství a porod se vztahují čekací doby v délce 3 a 8 měsíců
** ) neplatí pro případ akutního ohrožení života
*** ) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč
**** ) do limitu dle článku 10, odst. 6 VPP
***** ) v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním v ČR