ERGO Odpovědnost
pilota

za škodu na vypůjčeném letadle

Sjednat online
 

Pojištění bez příplatku

pro žáky i instuktory

Online sjednání

s okamžitou platností

Celosvětová platnost

bez příplatku

Nová soutěž 2019

Popis produktu

Netradiční pojištění odpovědnosti od ERGO umožňuje pilotům, žákům i instruktorům létání pojistit se pro případ škod, které by způsobili na vypůjčeném letadle (nejedná se o škody způsobené provozem letadla).

Výhodami jsou rychlé online sjednání s okamžitou platností, jednoduchost a přitom komplexní ochrana klienta.

Pojištění odpovědnosti pilota Vám nabízíme ve spolupráci s ERGO pojišťovnou, a.s.  

Výhody produktu

 • pojištění žáků i instruktorů bez příplatku
 • celosvětová platnost
 • volitelný limit pojistného plnění až do 600.000 Kč
 • finanční škody hradíme nad rámec základní pojistné částky
 • jednotná a nízká spoluúčast na škodě
 • vhodné i pro amatérské letecké soutěže a veřejná vystoupení
 • online sjednání s okamžitou platností*
Spočítejte si svou cenu pojištění odpovědnosti pilota

Pojištění se vztahuje na letadlo, které:

 • je registrováno v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • není ve vlastnictví pojištěného (bylo mu zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu)

Letadlem se rozumí:

 • letouny
 • rotorová letadla (vrtulníky)
 • kluzáky

ve smyslu přílohy 2 Leteckého předpisu L7 vydaného Ministerstvem dopravy ČR dle §102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a následující sportovní létající zařízení:

 • ultralehké letouny
 • ultralehké vrtulníky
 • ultralehké motorové vírníky

Výhodné pojištění občanské odpovědnosti

K pojištění odpovědnosti pilota si můžete výhodně sjednat připojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě s limitem 3.000.000 Kč.

Za jednotné roční pojistné 400 Kč se pojištění vztahuje jak na Vás, tak i všechny osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti. I toto pojištění má navíc celosvětovou platnost!

 

*okamžitá platnost nastává při platbě kartou a letu z letiště s řízeným provozem v jeho provozní době. Pro lety z letiště bez řízeného provozu se pojištění sjednává s platností nejdříve následující den po sjednání pojištění.