Profil společnosti

ERGO Pro

ERGO Pro, spol. s r. o. je 100% dceřinou společností ERGO pojišťovny, a.s.

Na trhu v ČR působí naše společnost od roku 2000.

Od svého založení jsme vlajkovou odbytovou organizací nabízející primárně exkluzivní produkty společností, které jsou součástí koncernu ERGO International.

ERGO Pro působí v 7 zemích Evropy:

 

Můžeme proto čerpat ze zkušeností a praxe našich zahraničních kolegů.

Od roku 2015 jsme v ČR rozšířili nabídku poradenství o další finanční a pojistné produkty, které nejsou součástí produktové nabídky pojišťovny ERGO v ČR. Můžeme tak našim klientům pomoci vyřešit jejich potřeby také v oblasti hypotečního a spotřebitelského financování, stavebního spoření nebo povinného a havarijního pojištění. Naši poradci jsou tak schopni zajistit našim klientům komplexní péči na profesionální úrovni.

Podporu a srovnávací nástroje nám poskytuje servisní společnost Broker Trust, a.s., díky níž máme na trhu široké možnosti. Spolupracujeme se všemi klíčovými pojišťovnami a finančními institucemi na trhu. Vzhledem k objemu produkce a klientele, kterou spravujeme, jsme schopni pro naše klienty nastavit ty nejvýhodnější podmínky včetně maximálních slev.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v regsitru ČNB pod IČO: 26175401 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a. s. IČO: 26439719. 

Pojistné produkty zprostředkováváme jako samostatný zprostředkovatel (dle Zákona 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, který vychází z evropských norem IDD) zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26175401. Zároveň poskytujeme servisní podporu při správě produktů finančních služeb vázaným zástupcům samostatného zprostředkovatele Broker Trust, a.s., IČO: 26439719.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26175401 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a. s. IČO: 26439719.

Poslání a vize koncernu

Motto koncernu ERGO je „pojistit znamená porozumět“

Abychom porozuměli, nasloucháme našim klientům a zajímáme se o jejich potřeby.

Uvědomujeme si, že: pojištění není hmatatelný produkt. Na rozdíl od koupě hmotných statků nevytváří přímé emoce. Lidé obecně nemají rádi pojištění. Jednak proto, že berou pojištění jako ochranu před neočekávanými riziky v naději, že to ve skutečnosti nebudou potřebovat. Nebo proto, že tak jako v případě životního pojištění, je jeho užitek / přínos až v budoucnosti, kterou je těžké předvídat.

Na druhou stranu víme, že: uzavření pojištění dává lidem pocit finančního zajištění. Chrání je před riziky, která by jim mohla způsobit velké finanční problémy, kdyby nebyli pojištěni. Zajistí, že budou mít peníze, které potřebují pro udržení své životní úrovně v pozdějším věku. Nebo poskytuje finanční zabezpečení pro jejich rodiny od okamžiku podpisu smlouvy.

Naším úkolem je: Myslet na to, co naši klienti potřebují v různých fázích jejich života a nabídnout jim řešení šitá na míru. Naslouchat našim obchodním partnerům a klientům a porozumět lépe jejich potřebám, zejména v oblasti pojištění a finančního zajištění. Reagovat na změny ve společnosti, s předstihem nabízet správná řešení.

Je pro nás velkým závazkem / odpovědností: jít klientům naproti, dát lidem pocit bezpečí a jistoty tím, že jim poskytneme kvalitní služby a poradenství a pomůžeme jim zorientovat se na pojistném trhu. Být jejich průvodcem v případě, kdy dojde k pojistné události. Správnou radou pomoci předejít situacím, které by v budoucnosti mohly ohrozit jejich živobytí, jejich životní standard. Zkrátka, udělat pojištění hmatatelným.

ERGO koncern

Pojišťovací skupina ERGO

O ERGO Austria International AG a ERGO Group AG
Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria International AG se sídlem ve Vídni je dceřinou společností pojišťovací skupiny ERGO Group AG. ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří v Rakousku činné společnosti ERGO Versicherung AG a ERGO Direkt Lebensversicherung AG, stejně jako  dceřiné společnosti v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-austria.com.

ERGO Group AG je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů  a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Pro skupinu pracuje zhruba 43.000 lidí jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2015 společnost ERGO přijala pojistné přes 17.9 mld. EUR a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši cca 16.8 mld. EUR. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.