Profil společnosti

ERGO Pro

ERGO Pro, spol. s r. o. je 100% dceřinou společností ERGO pojišťovny, a.s.

Na trhu v ČR působí naše společnost od roku 2000.

Od svého založení jsme vlajkovou odbytovou organizací nabízející primárně exkluzivní produkty společností, které jsou součástí koncernu ERGO International.

 

Od roku 2015 jsme v ČR rozšířili nabídku poradenství o další finanční a pojistné produkty, které nejsou součástí produktové nabídky pojišťovny ERGO v ČR. Můžeme tak našim klientům pomoci vyřešit jejich potřeby také v oblasti hypotečního a spotřebitelského financování, stavebního spoření nebo povinného a havarijního pojištění. Naši poradci jsou tak schopni zajistit našim klientům komplexní péči na profesionální úrovni.

Podporu a srovnávací nástroje nám poskytuje servisní společnost Broker Trust, a.s., díky níž máme na trhu široké možnosti. Spolupracujeme se všemi klíčovými pojišťovnami a finančními institucemi na trhu. Vzhledem k objemu produkce a klientele, kterou spravujeme, jsme schopni pro naše klienty nastavit ty nejvýhodnější podmínky včetně maximálních slev.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v regsitru ČNB pod IČO: 26175401 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a. s. IČO: 26439719. 

Pojistné produkty zprostředkováváme jako samostatný zprostředkovatel (dle Zákona 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, který vychází z evropských norem IDD) zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26175401. Zároveň poskytujeme servisní podporu při správě produktů finančních služeb vázaným zástupcům samostatného zprostředkovatele Broker Trust, a.s., IČO: 26439719.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26175401 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a. s. IČO: 26439719.

Poslání a vize koncernu

Uvědomujeme si, že: pojištění není hmatatelný produkt. Na rozdíl od koupě hmotných statků nevytváří přímé emoce. Lidé obecně nemají rádi pojištění. Jednak proto, že berou pojištění jako ochranu před neočekávanými riziky v naději, že to ve skutečnosti nebudou potřebovat. Nebo proto, že tak jako v případě životního pojištění, je jeho užitek / přínos až v budoucnosti, kterou je těžké předvídat.

Na druhou stranu víme, že: uzavření pojištění dává lidem pocit finančního zajištění. Chrání je před riziky, která by jim mohla způsobit velké finanční problémy, kdyby nebyli pojištěni. Zajistí, že budou mít peníze, které potřebují pro udržení své životní úrovně v pozdějším věku. Nebo poskytuje finanční zabezpečení pro jejich rodiny od okamžiku podpisu smlouvy.

Naším úkolem je: Myslet na to, co naši klienti potřebují v různých fázích jejich života a nabídnout jim řešení šitá na míru. Naslouchat našim obchodním partnerům a klientům a porozumět lépe jejich potřebám, zejména v oblasti pojištění a finančního zajištění. Reagovat na změny ve společnosti, s předstihem nabízet správná řešení.

Je pro nás velkým závazkem / odpovědností: jít klientům naproti, dát lidem pocit bezpečí a jistoty tím, že jim poskytneme kvalitní služby a poradenství a pomůžeme jim zorientovat se na pojistném trhu. Být jejich průvodcem v případě, kdy dojde k pojistné události. Správnou radou pomoci předejít situacím, které by v budoucnosti mohly ohrozit jejich živobytí, jejich životní standard. Zkrátka, udělat pojištění hmatatelným.

ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna, a. s. získala svůj nový název v roce 2012, kdy se plně integrovala do mezinárodní skupiny ERGO, která je jednou z největších pojišťovacích skupin v Evropě. Ke dni 4. listopadu 2021 se stává novým a jediným vlastníkem ERGO pojišťovny silná německá finanční skupina S. V. Holding AG.

Naše společnost se tak vedle Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG a Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG stává novou dceřinou společností skupiny S. V. Holding AG, jak je znázorněno na organizačním schéma níže:

 

ERGO pojišťovna, a. s. disponuje základním kapitálem ve výši 316.840.000,- Kč.

Sparkassen-Versicherung Sachsen a S. V. Holding AG

Sparkassen-Versicherung Sachsen operuje na německém trhu téměř 30 let. Patří do skupiny veřejných pojistitelů a je jedinou pojišťovnou se sídlem ve Svobodném státě Sasko. Ročně vykazuje okolo 720 mil. EUR předepsaného pojistného a její počet interních a externích zaměstnanců dosahuje cca 800 osob.

S.V. Holding AG zastřešuje Sparkassen-Versicherung Sachsen a nově i naší pojišťovnu jakožto mateřská společnost. Akcionáři a zakladateli holdingu jsou saské spořitelny a jihoněmecké pojišťovny BayernVersicherung AG se sídlem v Mnichově a SV SparkassenVersicherung se sídlem ve Stuttgartu.