Zpět na přehled

ERGO ombudsman

Ombudsman je prostředníkem a smírčí osobou v případě rozporů mezi klientem a naší společností. Za rozpornou bývá považována situace, kdy klient dle svého názoru nedocílil spravedlivého výsledku.

Pro tyto případy nabízíme klientovi novou a doplňující možnost být vyslyšen.

Práce ERGO ombudsmana

Ombudsman není právníkem a nepůsobí jako právní poradce. Jedná se o zkušeného zaměstnance naší společnosti.

Ombudsman je prostředníkem a smírčí osobou v případě rozporů mezi klientem a naší společností. Za rozpornou bývá považována situace, kdy klient dle svého názoru nedocílil spravedlivého výsledku. Pro tyto případy nabízíme klientovi novou a doplňující možnost být vyslyšen.

Ombudsman vyjednává smír interně. Ombudsman se nezapojí, pokud je již záležitost projednávaná u soudu. Totéž platí i pro případy, kdy klient předal řešení problému právníkovi či podal stížnost u jiného orgánu, např. České národní banky.

Není-li nalezení řešení v možnostech ombudsmana, postoupí ombudsman vyjasnění otázek příslušným útvarům společnosti.

Jak kontaktovat ERGO ombudsmana

Impulsem pro činnost ombudsmana jsou klientské žádosti o podporu. Tyto žádosti se podávají písemně a obsahují vždy popis daného problému klientů.

Podmínkou pro činnost ombudsmana je existence pojistné smlouvy s klientem. Ombudsman pomáhá najít smírčí řešení např. v případech souvisejících se zprostředkováním pojištění a pojistnou smlouvou, zpracováním škod a škodním plněním a procesem výpovědi.

Vždy dochází pouze k přímému kontaktu klienta a ombudsmana. Účast třetích osob (např. odbytového partnera) je možná pouze na základě přání klienta.

Emailový kontakt na ombudsmana je: ombudsman@ergo.cz


Whistleblowing

ERGO dává možnost svým zaměstnancům a dalším subjektům učinit anonymní oznámení ve smyslu whistleblowing. Tato oznámení by se měla týkat vážného porušení zákonů či předpisů a měla by být činěna v dobré víře. Pro učinění oznámení je třeba využít tento centrální elektronický formulář. Pojišťovna je povinna zajistit anonymitu oznamovatele.