ergo-koncern

ERGO koncern

Pojišťovací skupina ERGO

O ERGO Austria International AG a ERGO Group AG
Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria International AG se sídlem ve Vídni je dceřinou společností pojišťovací skupiny ERGO Group AG. ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří v Rakousku činné společnosti ERGO Versicherung AG a ERGO Direkt Lebensversicherung AG, stejně jako  dceřiné společnosti v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-austria.com.

ERGO Group AG je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů  a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Pro skupinu pracuje zhruba 43.000 lidí jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2015 společnost ERGO přijala pojistné přes 17.9 mld. EUR a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši cca 16.8 mld. EUR. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.

 

ERGO koncern


Kontakt ERGO Pro
ERGO Pro, spol. s r. o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Tel. +420 221 511 070
Fax. +420 221 511 079
Email: info@ergo-pro.cz

Online pojištění