Investiční skupina MEAG

MEAG – Asset Manager společností ERGO a Munich RE

Od roku 1999 je majetkový management společností ERGO a Munich RE sloučen v MEAG a ten tak zastupuje veškeré jejich kapitálové investiční aktivity. Kromě toho nabízí své rozsáhlé know-how externím institucionálním investorům a soukromým klientům. MEAG má zastoupení v Evropě, Asii a Severní Americe a řídí všechny důležité majetkové položky, jako jsou zúročitelné cenné papíry, akcie a nemovitosti, a dále investice do obnovitelných energií a infrastruktury.
Fondy, které MEAG spravuje, jsou pravidelně vyhodnocovány jako nejúspěšnější a patří k elitním fondům na německém kapitálovém trhu. Fondy MEAG mají více jak dvacetiletou úspěšnou historii.

10 důvodů, proč investovat do investičních fondů MEAG

1. Velice dobrý původ
MEAG je jednou z významných evropských společností pro správu majetku a spravuje majetek společností Munich RE a ERGO.

2. Dlouhodobé zkušenosti
U MEAG dochází ke spojení dlouhodobé zkušenosti pojišťoven v řízení kapitálových investic – MEAG jako jeden z největších správců majetku v pojišťovnictví se stará o investice ve výši 238 mld. EUR (k 31.12.2012).

3. Široké know-how
MEAG spravuje veškeré důležité skupiny majetku, od zúročitelných cenných papírů přes akcie až po nemovitosti. Cca 70 zkušených portfoliových manažerů se u MEAG stará o co nejlepší realizaci investičních strategií a výběr cenných papírů.

4. Bankovní nezávislost
Bankovní nezávislost MEAG je základem pro neutrální a nákladově výhodný výběr poskytovatelů služeb v oblasti obchodů s cennými papíry. Mimo jiné to potvrzuje XTP Transaction Partner certifikátem „Best Execution“ v roce 2011: MEAG realizuje zakázky v rámci důchodových obchodů v nejlepším zájmu investorů, a obchodní proces odpovídá vysokým, mezinárodně běžným požadavkům.

5. Vynikající kompetence
Mnohonásobná ocenění od renomovaných ratingových agentur jako Lipper, Morningstar nebo Feri EuroRating Services dokládají, že MEAG pracuje na evropských a mezinárodních investičních trzích opravdu úspěšně.

6. Vysoká ochrana investorů a ochrana před platební neschopností
Pro ochranu investorů sleduje kapitálové investiční společnosti Spolkový ústav dozoru nad finančními službami (BaFin). Externí depozitní banka, u které je majetek fondu uschován, kontroluje výdej a zpětné přijetí podílových listů. U finančních prostředků investovaných do investičních fondů se jedná o zvláštní majetek. Ten ani v případě platební neschopnosti kapitálové investiční společnosti nespadá do konkurzní podstaty, nýbrž zůstává samostatně zachován.

7. Transparence
Prodejní prospekty, podstatné informace pro investory a výroční a pololetní zprávy podávají jasnou informaci o investiční politice a o nákupech a prodejích MEAG fondů uskutečněných v obchodním roce. Podílová hodnota MEAG fondů se zjišťuje a zveřejňuje podle denního kurzu na burze.

8. Vysoká flexibilita
Pomocí produktové palety MEAG je možné dosáhnout skoro kteréhokoliv investičního cíle. Peněžní investice je běžně dostupná na burze a existuje možnost kdykoliv přejít z jednoho MEAG fondu do fondu jiného. Obojí je zárukou vysoké flexibility.

9. Kontaktní osoby
Investoři mají v případě veškerých otázek ohledně peněžních investic k dispozici více než 11.000 odborných zprostředkovatelů společnosti ERGO, kteří svou práci vykonávají na plný úvazek.

10. Důvěra
MEAG zavedla pravidla chování zveřejněná BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (Spolkovým svazem pro investice a správu majetku, registrované sdružení) – jako dobrovolný vlastní závazek vůči investorům za účelem maximální spolehlivosti, integrity a transparence.

Informace o vybraných fondech pro produkt ERGO Renta:

Detailní informace o investiční skupině MEAG na www.meag.com.


Kontakt ERGO Pro
ERGO Pro, spol. s r. o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Tel. +420 221 511 070
Fax. +420 221 511 079
Email: info@ergo-pro.cz

Online pojištění