ERGO Pro

ERGO Pro, spol. s r. o. je 100% dceřinou společností ERGO pojišťovny, a.s.

Na trhu v ČR působí naše společnost od roku 2000.

Od svého založení jsme vlajkovou odbytovou organizací nabízející primárně exkluzivní produkty společností, které jsou součástí koncernu ERGO International.

ERGO Pro působí v 7 zemích Evropy:

ergo-pro-v-evrope

Můžeme proto čerpat ze zkušeností a praxe našich zahraničních kolegů.

Od roku 2015 jsme v ČR rozšířili nabídku poradenství o další finanční a pojistné produkty, které nejsou součástí produktové nabídky pojišťovny ERGO v ČR. Můžeme tak našim klientům pomoci vyřešit jejich potřeby také v oblasti hypotečního a spotřebitelského financování, stavebního spoření nebo povinného a havarijního pojištění. Naši poradci jsou tak schopni zajistit našim klientům komplexní péči na profesionální úrovni.

Poslání a vize společnosti

Motto koncernu ERGO je „pojistit znamená porozumět“

Abychom porozuměli, nasloucháme našim klientům a zajímáme se o jejich potřeby.

Uvědomujeme si, že: pojištění není hmatatelný produkt. Na rozdíl od koupě hmotných statků nevytváří přímé emoce. Lidé obecně nemají rádi pojištění. Jednak proto, že berou pojištění jako ochranu před neočekávanými riziky v naději, že to ve skutečnosti nebudou potřebovat. Nebo proto, že tak jako v případě životního pojištění, je jeho užitek / přínos až v budoucnosti, kterou je těžké předvídat.

Na druhou stranu víme, že: uzavření pojištění dává lidem pocit finančního zajištění. Chrání je před riziky, která by jim mohla způsobit velké finanční problémy, kdyby nebyli pojištěni. Zajistí, že budou mít peníze, které potřebují pro udržení své životní úrovně v pozdějším věku. Nebo poskytuje finanční zabezpečení pro jejich rodiny od okamžiku podpisu smlouvy.

Naším úkolem je: Myslet na to, co naši klienti potřebují v různých fázích jejich života a nabídnout jim řešení šitá na míru. Naslouchat našim obchodním partnerům a klientům a porozumět lépe jejich potřebám, zejména v oblasti pojištění a finančního zajištění. Reagovat na změny ve společnosti, s předstihem nabízet správná řešení.

Je pro nás velkým závazkem / odpovědností: jít klientům naproti, dát lidem pocit bezpečí a jistoty tím, že jim poskytneme kvalitní služby a poradenství a pomůžeme jim zorientovat se na pojistném trhu. Být jejich průvodcem v případě, kdy dojde k pojistné události. Správnou radou pomoci předejít situacím, které by v budoucnosti mohly ohrozit jejich živobytí, jejich životní standard. Zkrátka, udělat pojištění hmatatelným.


Kontakt ERGO Pro
ERGO Pro, spol. s r. o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Tel. +420 221 511 070
Fax. +420 221 511 079
Email: info@ergo-pro.cz

Online pojištění